Biuro rachunkowe - Oferta

Świadczymy kompleksową obsługę w zakresie rachunkowości i podatków oraz dodatkowe usługi konsultingowe w zależności od potrzeb klientów

Standardowa oferta obejmuje

Na życzenie klienta zapewniamy

 • organizację działów księgowych w firmie klienta
 • możliwość oddelegowania pracownika do pracy w siedzibie firmy klienta
 • przeprowadzanie audytów wewnętrznych
 • współpracę z renomowanymi kancelariami prawnymi, notarialnymi i Biegłymi Rewidentami
 • obsługę w zakresie rachunkowości zarządczej: opracowanie budżetów, indywidualnych raportów dla Zarządu
 • opracowanie dokumentacji cen transferowych
 • sporządzanie wniosków kredytowych i analiz finansowych
 • opracowanie zakładowych planów kont, regulaminów pracy, wynagradzania i ZFŚS
 • monitoring i windykację należności
 • kompleksowe szkolenia dla pracowników klienta
 • sporządzanie odwołań od decyzji organów skarbowych i reprezentowanie klienta podczas kontroli skarbowych

Oferta rachunkowo konsultingowa

 

*Pełna obsługa kadrowo - płacowa obejmuje

 • prowadzenie i uzupełnianie dokumentacji kadrowej
 • sporządzanie umów o pracę, aneksów i innych dokumentów wymaganych przepisami Prawa Pracy
 • prowadzenie ewidencji i ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych
 • pełna obsługa umów cywilno prawnych (umowy zlecenia, o dzieło, kontrakty menedżerskie)
 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
 • rejestracja i aktualizacja danych pracowników klienta w ZUS
 • sporządzanie i przekazywanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych
 • sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Skarbowego deklaracji PIT 4 i innych
 • sporządzanie dla pracowników klienta rocznych informacji o dochodach (PIT 11, PIT 8B) i rocznych rozliczeń (PIT 40)
 • wystawianie pracownikom klienta zaświadczeń o zatrudnieniu

Bierzemy najwyższą odpowiedzialność za nasze usługi

Służymy wiedzą i doświadczeniem

Rozwój biznesu naszych klientów jest dla nas największym uznaniem